Al·legacions al POUM de Llinars del Vallès

Plataforma Defensem el Pla Morató

Accés a les al·legacions: https://drive.google.com/file/d/1o82dZK7dCbuePPS3q-zT17ZgkZ3C3LhN/view?usp=share_link

El passat dilluns 29 de gener es va fer la segona aprovació inicialment del POUM de Llinars (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) en què s’afegia l’urbanització del Pla Morató al que ja es va aprovar inicialment ara fa uns anys. En concret se sumen 14,97 hectàrees de sòl industrial destinat al sector terciari al costat de la riera d’Alfou, trencant amb les funcions de manteniment de la biodiversitat i connectivitat ecològica, motiu pel qual ara mateix és una zona protegida, catalogació que es perdria i sumant-se a les més de 66 hectàrees que es volen urbanitzar a Can Tàpies, Can colomer i Can Llobera.
En resposta d’aquesta segona aprovació inicial neix la Plataforma Defensem el Pla Morató, impulasada per persones a títol individual i les entitats la Salvaguarda pel Montseny, la Coordinadora de Llinars, Salvem la Bassa de Llinars, Cardedeu Vital i El Gaig.

El model de creixement previst pel POUM està ancorat en la lògica d’un creixement infinit sense tenir present la preservació i sostenibilitat del medi ambient que respon als interessos econòmics privats, això en un context d’emergència climàtica i un episodi llarg i problemàtic de sequera que ens indica que cal un alternativa. El model pel qual apostem nosaltres és planificar l’economia i el creixement d’acord amb les necessitats de totes les persones i del medi ambient, entenent el valor que té el territori i preservar-lo, promocionar les activitats econòmiques com la ramaderia i l’agricultrua per garantir una major sobirania sobre l’alimentació, l’aigua i la vida.

L’aprovació inicial del POUM és la primera fase en què s’exposa la proposta de l’ajuntament i la ciutadania podem presentar al·legacions en el període d’exposició pública, fins el dimecres 24 d’abril. Tota persona, a títol individual o en nom d’una entitat pot presentar-ne per mostrar el seu posicionament i al·legar per quins motius s’hi està en contra. Un cop presentada, l’equip redactor del POUM ha de donar resposta a totes les al·legacions presentades i recollir-les en el POUM aprovat inicial per continuar els tràmits i presentar-lo a la Comissió Territorial d’Urbanisme. Allà seran revisades, de la mateixa manera que el POUM i se’n farà un retorn a l’Ajuntament definint què s’accepta del nou Pla i què es rebutja.
Per tant, és un document amb una rellevància molt important en el qual les persones i col·lectius poden exposar el seu punt de vista i expressar disconformitat a instàncies legals de la Generalitat on es valoraran tots els documents en el seu conjunt per fer-ne la resolució.

Com a plataforma posem a disposició l’al·legació que hem fet amb l’objectiu de facilitar poder-ne presentar. D’aquesta manera es vol posar de manifest el desacord del poble i fer pressió per modificar-lo, ja que el POUM compromet el futur del poble i preveu reduir el patrimoni natural, agrícola i social per seguir apostant per un model de creixement industrial que no té present el seu impacte.

Com presentar l’al·legació?
Accés a les al·legacions: https://drive.google.com/file/d/1o82dZK7dCbuePPS3q-zT17ZgkZ3C3LhN/view?usp=share_link
Presencialment.
Per fer-ho cal anar l’Ajuntament de Llinars amb l’al·legació impresa, omplir el model d’al·legació amb totes les dades personals i en els camps Exposa i Sol·licita s’ha d’escriure que es presenta l’Al·legació com a document adjunt, adjuntar-la i signar.

Virtualment (amb certificat electrònic)
Cal accedir a https://llinarsdelvalles.eadministracio.cat/?x=5zHV1El6JFu4jfv9Riqs020awtWotD*YZcP*DQjMNiefkKL8eeISFyuqJx3NAqmPOCTKXUw8o*nT1T*2wkcQa17x0rR0-75lgA9os*gGew5HxxR6J5NlPii-8H9vdDVINwUNxQsrNYc amb del teu certificat digital i et conduirà a una pàgina on hauràs on després de completar-la amb algunes dades personals, apareixen dos requadres, Exposa i Sol·licita, on s’ha d’escriure que es presenta l’Al·legació com a document adjunt, ja que el text és més extens del que permeten els requadres. Després, hi ha una opció per adjuntar documents on cal afegir l’al·legació prèviament descarregada. Un cop fet, s’envia automàticament des del portal electrònic. S’ha de repetir el procés per cada al·legació que es vulgui presentar.

En cas que hi hagi qualsevol dubte ens podeu contactar per xarxes o per correu electrònic (elgaig.territori@gmail.com).

Moltes gràcies pel suport! Juntes ho podem tot!

Al·legacions al POUM de Llinars del Vallès

Com ja hem exposat en anteriors ocasions i per altres canals, el passat mes d’octubre es va fer l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal a Llinars, obrint així un període d’exposició pública en el qual l’equip de govern de l’Ajuntament del poble presenta quina és l’aposta que fan pel desenvolupament urbanístic en els propers 20 anys. És en aquest mateix període on tota persona que vulgui, ja sigui des d’una organització o sigui a títol personal pot fer una al·legació al Pla fins el dimecres 10 de febrer.

Per aquest motiu, l’objectiu és facilitar als vilatans de Llinars la possibilitat de fer al·legacions, tot explicant què són i el procés per fer-les, així com posant a disposició les que s’han fet des d’El Gaig per presentar-les de manera conjunta. D’aquesta manera es vol posar de manifest el desacord del poble i fer pressió per modificar-lo, ja que el POUM compromet el futur del poble i preveu reduir el patrimoni natural, agrícola i social per seguir apostant per un model de creixement industrial que no té present el seu impacte. Per aquest motiu proposem dues fórmules per tal de donar suport a les iniciatives que impulsem des d’El Gaig. La primera és recollir signatures amb una al·legació genèrica que recull els diversos aspectes, que abordem i presentar-la de manera col·lectiva. La segona és presentar de forma individual les diferents al·legacions que hem fet.

Recollida de signatures
Per recolzar de manera virtual l’al·legació genèrica que presentem accedir al següent enllaç: https://forms.gle/29dFEjaEYzmSi3va6
En cas de voler signar-la presencial estarem el pròxims divendres, dissabte i diumenge pel matí a diversos punts de Llinars per explicar el procés i recollir signatures, per xarxes direm on i quan.


Presentar al·legacions
En cas de voler tenir un paper més actiu i voler presentar les al·legacions que hem fet de manera individual us deixem els passos a seguir:

Què és una al·legació?
És un document en el qual es fa constar la no acceptació d’un acte o procés realitzat per l’Ajuntament. Un cop presentada, l’equip redactor del POUM ha de donar resposta a totes les al·legacions presentades i recollir-les en el POUM aprovat inicial per continuar els tràmits i presentar-lo a la Comissió Territorial d’Urbanisme. Allà seran revisades, de la mateixa manera que el POUM i se’n farà un retorn a l’Ajuntament definint què s’accepta del nou Pla i què es rebutja.
Per tant, és un document amb una rellevància molt important en el qual les persones i col·lectius poden exposar el seu punt de vista i expressar disconformitat a instàncies legals de la Generalitat on es valoraran tots els documents en el seu conjunt per fer-ne la resolució.

Quines al·legacions presentarà la plataforma El Gaig?
S’han realitzat diverses al·legacions que recullen els diferents plantejaments del POUM que d’una banda aposten pel model de creixement industrial sense tenir present l’impacte en el medi ambient i l’agricultura i, d’altra banda, posen de manifest la poca participació i coneixement dels ciutadans del POUM i les seves implicacions:

  • Resum. Aplega tots els aspectes que se senyalen en la resta d’al·legacions en un sol document amb la voluntat de posar de manifest tot el conjunt.
  • Context. Situa el marc de crisi ecològica i la falta de tenir-la present en el desenvolupament del POUM.
  • Protecció del sòl agrari. Especifica les terres que es volen requalificar de sòl d’activitat econòmica sense valorar l’agricultura com a tal i el perjudici que aquest fet suposa en el sector de la pagesia.
  • Volem camps, no polígons. A diferència de l’anterior, aquesta posa en relleu el valor paisatgístic, ambiental i social dels camps pels habitants de Llinars, que es menysté en el POUM.
  • Participació. Planteja els condicionants que no han afavorit a la participació i coneixement del poble, com ara la participació de membres del govern municipal en els debate o no incloure els infants i joves, entre d’altres.

Per accedir a un resum més complet: https://gaig.baixmontseny.org/resum-de-les-allegacions/
Per presentar aquestes al·legacions, a continuació s’explica com fer-ho i s’inclou l’enllaç per accedir a elles, així com quines coses podeu fer per donar un cop de mà a El Gaig perquè la resposta sigui major.

Com puc fer una al·legació?
El document base és una instància general, que es pot trobar a la pàgina web de l’Ajuntament o bé es pot fer presencialment.
Cal omplir-la exposant quins són els motius que s’al·leguen en referència al POUM i quines demandes se sol·liciten a revisar i modificar, així com qui fa l’al·legació. Cal posar un document identificatiu, sigui un DNI o un NIF, en cas de ser una associació que no en té, la manera per fer-la és a través d’una persona que en formi part i dient que es fa en nom de tota l’organització.

El document base es pot obtenir presencialment a l’Ajuntament o bé a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament, on es pot descarregar o bé, en cas de tenir un certificat electrònic es pot fer fer el tràmit des d’aquesta plataforma. Us deixem l’enllaç: https://llinarsdelvalles.eadministracio.cat/catalog/t/5161fa8d-970e-4b48-a506-b2ac34ceafe5

Com puc presentar les al·legacions d’El Gaig?
Accés a les al·legacions: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1ikd1xahlCFWQZcJMjIRdmteFgV3i8hB3
Presencialment.
Per fer-ho cal descarregar l’instància general de l’Ajuntament de Llinars, omplir-la amb totes les dades personals i en els camps Exposa i Sol·licita s’ha de copiar i enganxar el text respectiu de l’al·legació que hem preparat. Cal repetir aquest procés per cada al·legació que es vulgui presentar.
Alerta! En fer-ho el requadre no s’expandeix a la mida del text.
Un cop fet, l’has d’imprimir i portar presencialment a l’Ajuntament.

Virtualment (amb certificat electrònic)
En escollir la tramitació electrònica la pàgina et demanarà accedir a través del teu certificat digital i et conduirà a una pàgina on hauràs on després de completar-la amb algunes dades personals, apareixen dos requadres, Exposa i Sol·licita, on s’ha d’escriure que es presenta l’Al·legació com a document adjunt, ja que el text és més extens del que permeten els requadres. Després, hi ha una opció per adjuntar documents on cal afegir l’al·legació prèviament descarregada. Un cop fet, s’envia automàticament des del portal electrònic. S’ha de repetir el procés per cada al·legació que es vulgui presentar.

En cas que hi hagi qualsevol dubte ens podeu contactar per xarxes o per correu electrònic (elgaig.territori@gmail.com).

Moltes gràcies pel suport! Juntes ho podem tot!

Què passa amb el POUM? Què podem fer? Trobada virtual.

Demà diumenge dia 20, ens trobarem virtualment a les 11h del matí per compartir la informació i la perspectiva que tenim des de Gaig i resoldre dubtes. Després compartirem propostes per proposar i decidir què podem dur a terme. Podeu assistir només a una part de la trobada o a les dues.

Per trobar-nos usarem la plataforma Jitsi, i ens trobarem a aquest enllaç:

https://meet.jit.si/poumllinars2020

Quan us connecteu silencieu el micròfon per tal de no solapar-nos. La primera part de la trobada serà una exposició per part de Gaig. La segona part podrem parlar totes demanant torn de paraula.

Amb ganes de trobar-nos per compartir què passa i parlar juntes de què podem fer.

Fins demà

El Gaig

El POUM de Llinars. El documental.

El Gaig va néixer fa tres anys arran de la preocupació que va generar l’avançpla presentat per l’Ajuntament de Llinars del nou Pla d’Ordenació Urbanística (POUM), que dibuixa el desenvolupament del poble pels propers 20 anys. Ha plogut molt des d’aleshores, molts actes, reunions, trobades, debats… Durant aquests 3 anys, des d’El Gaig hem treballat per a conscienciar a institucions i veïnes de les problemàtiques (socials, climàtiques, econòmiques…) del nostre temps, i també de quines oportunitats se’ns obren per qüestionar-nos la manera de viure que tenim. Ens hem format, hem proposat, hem fet xerrades, hem recollit propostes d’altres veïnes… tot amb l’objectiu de reintegrar-nos en el territori, de permetre una vida digna per tothom, de viure de manera més senzilla simplement perquè altres puguin viure.

Aquesta tardor s’ha fet l’aprovació inicial del nou POUM de Llinars del Vallès. Tot i que en el procés participatiu del propi POUM es demanava un equilibri entre l’entorn natural i els polígons, tot i els avisos i recomanacions d’experts, tot i que el temporal Glòria i la COVID-19 evidencien que ja estem immersos en una gran Crisi Climàtica, l’Ajuntament de Llinars va aprovar el passat 19 d’octubre un nou POUM en què es requalifiquen més de 66 hectàrees no urbanitzables com a sòl per a polígons industrials, doblant pràcticament la superfície de sòl industrial del municipi.

Des d’El Gaig apostem per un altre model de desenvolupament, apostem per potenciar l’agricultura i la ramaderia, apostem per la sobirania local. Pensem que el creixement econòmic i l’augment de l’activitat industrial de les darreres dècades són una excepció històrica que, de la mateixa manera que han crescut molt ràpid, no trigaran gaire a quedar obsolets degut a la finitud dels recursos naturals, els efectes de la nostra activitat en el clima i les desigualtats que generen. Pensem que cal reconnectar-nos amb el territori del qual formem part i que ens sosté.

Per això us presentem aquest documental, gravat i editat a Llinars, en què donem veu a experts i protagonistes. Pensem que és important que les veïnes participem, pensem, proposem i decidim juntes quin futur volem pel nostre poble:

ExcursioNETA: els veïns i veïnes netegem el poble!

Aquest dissabte 29 de febrer veïns i veïnes de Vilamajor ens trobem per netejar els boscos i les rieres de Sant Antoni. Ens trobem a les 9h a la Plaça de la Vila. Portem guants i si algú té furgoneta o remolc que avisi: 640561930. Després hi haurà dinar popular a càrrec de Fricandoners!

Convoquem: Ateneu Popular de Vilamajor, El Gaig, Centre Excursionista Caminaires de Vilamajor, Follets del Bosc i Club Handbol Vilamajor

Valoració de la Jornada “Adaptació al canvi climàtic i planificació territorial”

El passat dijous 7 de novembre, des de la plataforma El Gaig vam organitzar la Jornada Tècnica “Adaptació al Canvi Climàtic i Planificació Territorial” a Llinars del Vallès, dirigida als alcaldes, regidors i tècnics dels ajuntaments de Sant Pere de Vilamajor, Cardedeu, Sant Antoni de Vilamajor i Llinars del Vallès.

L’objectiu d’aquesta jornada era posar sobre la taula el context d’emergència climàtica en la que ens trobem avui i la necessitat que tenim de començar a transformar-la prenent com a punt de partida la protecció de l’espai agrari als nostres pobles, fomentant la sobirania alimentària. Defensem que no ens calen més polígons ni asfalt, que el sistema productiu actual és insostenible i que ens cal bastir una nova forma de vida, teixint vincles a les nostres comunitats per tal de ser resilients als canvis estructurals que ens porta la situació d’emergència que vivim.

En aquest marc, en Jordi Solé investigador del CSIC (Consell Superior d’Investigacions Científiques) va explicar el projecte MEDEAS, d’abast europeu on es planteja que davant dels diversos estudis que indiquen que les emissions de CO2 i altres gasos d’efecte hivernacle condueixen a un augment de la temperatura mitja actual de 2ºC entorn l’any 2050 conduiran a un escenari de col·lapse i caos imprevisible, és necessari una transició del 100% a les energies renovables passant per un canvi de model productiu que no es basi en el continu creixement i explotació de recursos.

Tot seguit en Gabriel Borràs, de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, va presentar les conclusions d’un estudi realitzat a Catalunya respecte l’evolució, fruit del canvi climàtic, de les precipitacions i registres d’aigua a tres conques hidrogràfiques catalanes i va proposar un seguit de mesures per adaptar-nos a l’emergència climàtica i afavorir i millorar les condicions dels rius i boscos.

En acabat vam donar pas a un col·loqui on els representants van posar sobre la taula les diferents mesures i propostes que s’estan fent des dels ajuntaments. Raül Valentín, alcalde de Sant Antoni de Vilamajor, va explicar que es planteja una revisió del POUM per tal de reduir el terreny destinat a l’ús industrial, s’està treballant en un model agrari on es protegeixin i garanteixin els terrenys destinats a ús agrícola i la situació de la pagesia local. També va destacar com la recollida porta a porta ha suposat una important reducció de residus i una millora del reciclatge. Des de Sant Pere de Vilamajor, el regidor Miquel Àngel Villamuera va exposar que s’està impulsant un treball col·laboratiu entre els petits propietaris de terrenys al municipi per tal d’associar-se per la gestió del bosc i ús del terreny. Per part de Llinars, l’alcalde Martí Pujol no es va poder quedar al col·loqui, tot i així des de El Gaig es va exposar que s’està pendent de la presentació del nou Pla d’Ordenació d’Urbanística Municipal on es contempla el creixement de sòl industrial a pesar del context en el que estem i de disposar de naus industrials buides, a més de la construcció d’una ronda entre els accessos des de Cardedeu i Sant Antoni de Vilamajor. Cap membre de l’Ajuntament de Cardedeu va poder assistir a la jornada.

Des d’El Gaig volem agrair als ponents i assistents haver vingut, creiem que ha estat una jornada molt interessant on s’han plantejat diverses problemàtiques i propostes entorn l’emergència climàtica i ha estat molt útil per posar sobre l’agenda de la política municipal dels nostres pobles la necessitat de començar a adaptar-nos al nostre territori.

Plataforma El Gaig

🌾 Jornada “Adaptació al canvi climàtic i planificació territorial”

Des d’El Gaig organitzem la jornada “Adaptació al canvi climàtic i planificació territorial”, aquest dijous 7 de novembre, de 9.30h a 13.30h a Can Mas Baga, edifici municipal de Llinars (c/ Mas Bagà, 24).

La jornada està adreçada als alcaldes, regidors i tècnics de Sant Antoni de Vilamajor, Sant Pere de Vilamajor, Llinars del Vallès i Cardedeu.

Els veïns i veïnes interessats dels quatre municipis poden venir a participar com a oients.

PROGRAMA DE LA JORNADA:

9.30h – Benvinguda (Plataforma El Gaig)

9.45h – Reptes pel segle XXI: Canvi climàtic i crisi energètica (Jordi Solé Ollé, investigador del CSIC)

10.45h РPausa i caf̬

11.00h – Què podem fer des de l’àmbit local (Gabriel Borràs, responsable de l’àrea d’Adaptació de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic)

12.30h – Pausa

12.45h – Col·loqui: Què fem als nostres pobles?

13.30h – Fi de la jornada

🚴🏽‍♀️ Connectem el Vallès en bici (2a pedalada reivindicativa)

Convocatòria ciclista el diumenge 13 d’octubre! Segona pedalada reivindicativa “Connectem el Vallès en bici”.

Passa per Sant Antoni a les 10h (Plaça de la Vila) i per Llinars a les 11h (Plaça Països Catalans).

Si sortiu de Sant Antoni, podeu apuntar-vos en aquest formulari creat des de Vilamajor i Llinars Pedalen.

Organitzen: Granollers Pedala / A Cardedeu en bici i a peu / Baix Montseny en bici / Pedalem La Garriga / Mollet Pedala / Llinars Pro Carrils Bici / Vilamajor i Llinars Pedalen / La Coordinadora / La Roca en Bike