by

Al·legacions al POUM de Llinars del Vallès

Plataforma Defensem el Pla Morató

Accés a les al·legacions: https://drive.google.com/file/d/1o82dZK7dCbuePPS3q-zT17ZgkZ3C3LhN/view?usp=share_link

El passat dilluns 29 de gener es va fer la segona aprovació inicialment del POUM de Llinars (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) en què s’afegia l’urbanització del Pla Morató al que ja es va aprovar inicialment ara fa uns anys. En concret se sumen 14,97 hectàrees de sòl industrial destinat al sector terciari al costat de la riera d’Alfou, trencant amb les funcions de manteniment de la biodiversitat i connectivitat ecològica, motiu pel qual ara mateix és una zona protegida, catalogació que es perdria i sumant-se a les més de 66 hectàrees que es volen urbanitzar a Can Tàpies, Can colomer i Can Llobera.
En resposta d’aquesta segona aprovació inicial neix la Plataforma Defensem el Pla Morató, impulasada per persones a títol individual i les entitats la Salvaguarda pel Montseny, la Coordinadora de Llinars, Salvem la Bassa de Llinars, Cardedeu Vital i El Gaig.

El model de creixement previst pel POUM està ancorat en la lògica d’un creixement infinit sense tenir present la preservació i sostenibilitat del medi ambient que respon als interessos econòmics privats, això en un context d’emergència climàtica i un episodi llarg i problemàtic de sequera que ens indica que cal un alternativa. El model pel qual apostem nosaltres és planificar l’economia i el creixement d’acord amb les necessitats de totes les persones i del medi ambient, entenent el valor que té el territori i preservar-lo, promocionar les activitats econòmiques com la ramaderia i l’agricultrua per garantir una major sobirania sobre l’alimentació, l’aigua i la vida.

L’aprovació inicial del POUM és la primera fase en què s’exposa la proposta de l’ajuntament i la ciutadania podem presentar al·legacions en el període d’exposició pública, fins el dimecres 24 d’abril. Tota persona, a títol individual o en nom d’una entitat pot presentar-ne per mostrar el seu posicionament i al·legar per quins motius s’hi està en contra. Un cop presentada, l’equip redactor del POUM ha de donar resposta a totes les al·legacions presentades i recollir-les en el POUM aprovat inicial per continuar els tràmits i presentar-lo a la Comissió Territorial d’Urbanisme. Allà seran revisades, de la mateixa manera que el POUM i se’n farà un retorn a l’Ajuntament definint què s’accepta del nou Pla i què es rebutja.
Per tant, és un document amb una rellevància molt important en el qual les persones i col·lectius poden exposar el seu punt de vista i expressar disconformitat a instàncies legals de la Generalitat on es valoraran tots els documents en el seu conjunt per fer-ne la resolució.

Com a plataforma posem a disposició l’al·legació que hem fet amb l’objectiu de facilitar poder-ne presentar. D’aquesta manera es vol posar de manifest el desacord del poble i fer pressió per modificar-lo, ja que el POUM compromet el futur del poble i preveu reduir el patrimoni natural, agrícola i social per seguir apostant per un model de creixement industrial que no té present el seu impacte.

Com presentar l’al·legació?
Accés a les al·legacions: https://drive.google.com/file/d/1o82dZK7dCbuePPS3q-zT17ZgkZ3C3LhN/view?usp=share_link
Presencialment.
Per fer-ho cal anar l’Ajuntament de Llinars amb l’al·legació impresa, omplir el model d’al·legació amb totes les dades personals i en els camps Exposa i Sol·licita s’ha d’escriure que es presenta l’Al·legació com a document adjunt, adjuntar-la i signar.

Virtualment (amb certificat electrònic)
Cal accedir a https://llinarsdelvalles.eadministracio.cat/?x=5zHV1El6JFu4jfv9Riqs020awtWotD*YZcP*DQjMNiefkKL8eeISFyuqJx3NAqmPOCTKXUw8o*nT1T*2wkcQa17x0rR0-75lgA9os*gGew5HxxR6J5NlPii-8H9vdDVINwUNxQsrNYc amb del teu certificat digital i et conduirà a una pàgina on hauràs on després de completar-la amb algunes dades personals, apareixen dos requadres, Exposa i Sol·licita, on s’ha d’escriure que es presenta l’Al·legació com a document adjunt, ja que el text és més extens del que permeten els requadres. Després, hi ha una opció per adjuntar documents on cal afegir l’al·legació prèviament descarregada. Un cop fet, s’envia automàticament des del portal electrònic. S’ha de repetir el procés per cada al·legació que es vulgui presentar.

En cas que hi hagi qualsevol dubte ens podeu contactar per xarxes o per correu electrònic (elgaig.territori@gmail.com).

Moltes gràcies pel suport! Juntes ho podem tot!

Escriu un comentari

Comment