by

Al·legacions al POUM de Llinars del Vallès

Com ja hem exposat en anteriors ocasions i per altres canals, el passat mes d’octubre es va fer l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal a Llinars, obrint així un període d’exposició pública en el qual l’equip de govern de l’Ajuntament del poble presenta quina és l’aposta que fan pel desenvolupament urbanístic en els propers 20 anys. És en aquest mateix període on tota persona que vulgui, ja sigui des d’una organització o sigui a títol personal pot fer una al·legació al Pla fins el dimecres 10 de febrer.

Per aquest motiu, l’objectiu és facilitar als vilatans de Llinars la possibilitat de fer al·legacions, tot explicant què són i el procés per fer-les, així com posant a disposició les que s’han fet des d’El Gaig per presentar-les de manera conjunta. D’aquesta manera es vol posar de manifest el desacord del poble i fer pressió per modificar-lo, ja que el POUM compromet el futur del poble i preveu reduir el patrimoni natural, agrícola i social per seguir apostant per un model de creixement industrial que no té present el seu impacte. Per aquest motiu proposem dues fórmules per tal de donar suport a les iniciatives que impulsem des d’El Gaig. La primera és recollir signatures amb una al·legació genèrica que recull els diversos aspectes, que abordem i presentar-la de manera col·lectiva. La segona és presentar de forma individual les diferents al·legacions que hem fet.

Recollida de signatures
Per recolzar de manera virtual l’al·legació genèrica que presentem accedir al següent enllaç: https://forms.gle/29dFEjaEYzmSi3va6
En cas de voler signar-la presencial estarem el pròxims divendres, dissabte i diumenge pel matí a diversos punts de Llinars per explicar el procés i recollir signatures, per xarxes direm on i quan.


Presentar al·legacions
En cas de voler tenir un paper més actiu i voler presentar les al·legacions que hem fet de manera individual us deixem els passos a seguir:

Què és una al·legació?
És un document en el qual es fa constar la no acceptació d’un acte o procés realitzat per l’Ajuntament. Un cop presentada, l’equip redactor del POUM ha de donar resposta a totes les al·legacions presentades i recollir-les en el POUM aprovat inicial per continuar els tràmits i presentar-lo a la Comissió Territorial d’Urbanisme. Allà seran revisades, de la mateixa manera que el POUM i se’n farà un retorn a l’Ajuntament definint què s’accepta del nou Pla i què es rebutja.
Per tant, és un document amb una rellevància molt important en el qual les persones i col·lectius poden exposar el seu punt de vista i expressar disconformitat a instàncies legals de la Generalitat on es valoraran tots els documents en el seu conjunt per fer-ne la resolució.

Quines al·legacions presentarà la plataforma El Gaig?
S’han realitzat diverses al·legacions que recullen els diferents plantejaments del POUM que d’una banda aposten pel model de creixement industrial sense tenir present l’impacte en el medi ambient i l’agricultura i, d’altra banda, posen de manifest la poca participació i coneixement dels ciutadans del POUM i les seves implicacions:

  • Resum. Aplega tots els aspectes que se senyalen en la resta d’al·legacions en un sol document amb la voluntat de posar de manifest tot el conjunt.
  • Context. Situa el marc de crisi ecològica i la falta de tenir-la present en el desenvolupament del POUM.
  • Protecció del sòl agrari. Especifica les terres que es volen requalificar de sòl d’activitat econòmica sense valorar l’agricultura com a tal i el perjudici que aquest fet suposa en el sector de la pagesia.
  • Volem camps, no polígons. A diferència de l’anterior, aquesta posa en relleu el valor paisatgístic, ambiental i social dels camps pels habitants de Llinars, que es menysté en el POUM.
  • Participació. Planteja els condicionants que no han afavorit a la participació i coneixement del poble, com ara la participació de membres del govern municipal en els debate o no incloure els infants i joves, entre d’altres.

Per accedir a un resum més complet: https://gaig.baixmontseny.org/resum-de-les-allegacions/
Per presentar aquestes al·legacions, a continuació s’explica com fer-ho i s’inclou l’enllaç per accedir a elles, així com quines coses podeu fer per donar un cop de mà a El Gaig perquè la resposta sigui major.

Com puc fer una al·legació?
El document base és una instància general, que es pot trobar a la pàgina web de l’Ajuntament o bé es pot fer presencialment.
Cal omplir-la exposant quins són els motius que s’al·leguen en referència al POUM i quines demandes se sol·liciten a revisar i modificar, així com qui fa l’al·legació. Cal posar un document identificatiu, sigui un DNI o un NIF, en cas de ser una associació que no en té, la manera per fer-la és a través d’una persona que en formi part i dient que es fa en nom de tota l’organització.

El document base es pot obtenir presencialment a l’Ajuntament o bé a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament, on es pot descarregar o bé, en cas de tenir un certificat electrònic es pot fer fer el tràmit des d’aquesta plataforma. Us deixem l’enllaç: https://llinarsdelvalles.eadministracio.cat/catalog/t/5161fa8d-970e-4b48-a506-b2ac34ceafe5

Com puc presentar les al·legacions d’El Gaig?
Accés a les al·legacions: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1ikd1xahlCFWQZcJMjIRdmteFgV3i8hB3
Presencialment.
Per fer-ho cal descarregar l’instància general de l’Ajuntament de Llinars, omplir-la amb totes les dades personals i en els camps Exposa i Sol·licita s’ha de copiar i enganxar el text respectiu de l’al·legació que hem preparat. Cal repetir aquest procés per cada al·legació que es vulgui presentar.
Alerta! En fer-ho el requadre no s’expandeix a la mida del text.
Un cop fet, l’has d’imprimir i portar presencialment a l’Ajuntament.

Virtualment (amb certificat electrònic)
En escollir la tramitació electrònica la pàgina et demanarà accedir a través del teu certificat digital i et conduirà a una pàgina on hauràs on després de completar-la amb algunes dades personals, apareixen dos requadres, Exposa i Sol·licita, on s’ha d’escriure que es presenta l’Al·legació com a document adjunt, ja que el text és més extens del que permeten els requadres. Després, hi ha una opció per adjuntar documents on cal afegir l’al·legació prèviament descarregada. Un cop fet, s’envia automàticament des del portal electrònic. S’ha de repetir el procés per cada al·legació que es vulgui presentar.

En cas que hi hagi qualsevol dubte ens podeu contactar per xarxes o per correu electrònic (elgaig.territori@gmail.com).

Moltes gràcies pel suport! Juntes ho podem tot!

Escriu un comentari

Comment