by

📝 Crònica de l’acte del 20S a Llinars

El divendres 20 de setembre des d’El Gaig vam fer una trobada a la plaça de la Vila de Llinars per posar sobre l’agenda la situació d’emergència climàtica i donar veu al poble per a prendre mesures al respecte.

Primer Gisela Torrents, ambientòloga i col·laboradora del grup sobre governament del canvi climàtic de la UPC, va parlar sobre l’efecte hivernacle, les causes i conseqüències, l’escalfament global i com des de la política internacional s’està tractant la problemàtica. Des dels Acords de París i les dificultats i ambigüitats que suposa el seu compliment fins a la cimera que es feia el 23 de setembre a New York. Un dels punts amb més controvèrsia és la diferència d’emissions de CO2 entre els països del Nord Global i els de Sud Global.

Tot seguit, l’Eduard Nus, company d’El Gaig, va exposar les altres problemàtiques que ens afecten avui, a banda del canvi climàtic:

· L’arribada als pics d’extracció de petroli i d’altres recursos fòssils.

· L’extinció massiva d’espècies.

· La contaminació de sòls i aqüífers.

En va exposar els efectes que més afecten el nostre territori, la desertificació del sòl i la falta d’aigua que dificultaran l’activitat agrària, sumat al perill de seguir asfaltant camins, camps i boscos. Per tot això ens cal caminar cap a un model que requereixi menys energia i recursos, basat en fonts renovables. Això implica la necessitat de canviar el sistema i la nostra forma de vida i de relació amb el món, passant per una relocalització de la vida als nostres pobles, apostant per la sobirania local amb tots els àmbits.

Relacionat amb Llinars vam explicar la viabilitat de produir i abastir el nostre aliment des de les nostres terres, així com la importància de la creació d’espais compartits on elaborar les matèries primeres produïdes al nostre poble. Així poder valorar més la feina feta, alhora que garantim producte fet al poble, pels veïns i veïnes del poble, sense necessitat d’intermediaris ni transport. Finalment des d’El Gaig vam exposar la nostra preocupació vers la nova revisió del POUM (Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal) a Llinars, on es valora qualificar camps en sòl urbanitzable, proposta que trobem errònia tant per la indesitjabilitat del model pel qual aposta com per la poca viabilitat d’aquest model dins el context de crisi multidimensional actual.

Escriu un comentari

Comment